Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nordea Pension Ejendom Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 361 671 Less Arrow 328 173 Less Arrow 295 963
Resultat efter finansnetto 1 393 092 Less Arrow 525 267 More Arrow 655 414
Balansomslutning 10 342 805 Less Arrow 8 159 007 Less Arrow 7 904 418
Omsättningstillgångar 300 290 Less Arrow 47 231 More Arrow 49 791
Kortfristiga skulder 721 649 More Arrow 3 333 648 More Arrow 3 453 454
Justerat eget kapital 9 621 036 Less Arrow 4 825 197 Less Arrow 4 450 742
- aktiekapital 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 93,0% Less Arrow 59,1% Less Arrow 56,3%
Omsättning per anställd 24 111 Less Arrow 21 878 Less Arrow 19 731
Resultat i procent av omsättning 385,2% Less Arrow 160,1% More Arrow 221,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 41,6% Less Arrow 1,4% Equal arrow 1,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,5% Less Arrow 10,9% More Arrow 14,7%
Förändring omsättning 27 166 More Arrow 42 286 More Arrow 48 674
Förändring omsättning % 8% More Arrow 15% More Arrow 20%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 8
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 114%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.