Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nobina AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/02 (koncern) 2018/02 (koncern) 2017/02 (koncern)
Omsättning 9 734 000 Less Arrow 9 094 000 Less Arrow 8 858 000
Finansiella kostnader 138 000 Less Arrow 135 000 More Arrow 143 000
Resultat efter finansnetto 395 000 Less Arrow 355 000 Equal arrow 355 000
EBITDA 1 258 000 Less Arrow 1 155 000 Less Arrow 1 147 000
Balansomslutning 9 053 000 Less Arrow 7 807 000 More Arrow 7 957 000
Omsättningstillgångar 2 341 000 Less Arrow 1 726 000 More Arrow 1 756 000
Kortfristiga skulder 2 977 000 Less Arrow 2 565 000 Less Arrow 2 478 000
Justerat eget kapital 1 454 000 Less Arrow 1 436 000 Less Arrow 1 421 000
- aktiekapital 318 000 Equal arrow 318 000 Equal arrow 318 000
Antal anställda (medeltal) 11 581 Less Arrow 11 047 More Arrow 12 495

Nyckeltal

Bokslut 2019/02 (koncern) 2018/02 (koncern) 2017/02 (koncern)
Soliditet 16,1% More Arrow 18,4% Less Arrow 17,9%
Omsättning per anställd 841 Less Arrow 823 Less Arrow 709
Resultat i procent av omsättning 4,1% Less Arrow 3,9% More Arrow 4,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,9% More Arrow 6,3% Equal arrow 6,3%
Balanslikviditet 78,6% Less Arrow 67,3% More Arrow 70,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,2% Less Arrow 24,7% More Arrow 25,0%
Förändring omsättning 640 000 Less Arrow 236 000 More Arrow 541 000
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 3% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 534 Less Arrow -1 448 More Arrow 748
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow -12% More Arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/02 (koncern) 2018/02 (koncern) 2017/02 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.