Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nobina AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/02 (koncern) 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern)
Omsättning 10 787 000 Less Arrow 10 645 000
Finansiella kostnader 174 000 More Arrow 198 000
Resultat efter finansnetto 534 000 Less Arrow 399 000
EBITDA 1 949 000 Less Arrow 1 764 000
Balansomslutning 10 576 000 Less Arrow 9 387 000
Omsättningstillgångar 2 414 000 Less Arrow 1 483 000
Kortfristiga skulder 3 325 000 Less Arrow 2 745 000
Justerat eget kapital 1 795 000 Less Arrow 1 380 000
- aktiekapital 318 000 Equal arrow 318 000
Antal anställda (medeltal) 13 554 Less Arrow 10 711 More Arrow 11 676

Nyckeltal

Bokslut 2022/02 (koncern) 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern)
Soliditet 17,0% Less Arrow 14,7%
Omsättning per anställd 1 007 Less Arrow 912
Resultat i procent av omsättning 5,0% Less Arrow 3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% Less Arrow 6,4%
Balanslikviditet 72,6% Less Arrow 54,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 29,7% Less Arrow 28,9%
Förändring omsättning 142 000 More Arrow 911 000
Förändring omsättning % 22% Less Arrow 1% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 2 843 Less Arrow -965 More Arrow 95
Förändring ant. anställda % 27% Less Arrow -8% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/02 (koncern) 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.