Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nobia Denmark Retail A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 182 989 Less Arrow 181 978 More Arrow 189 280
Resultat efter finansnetto 14 222 Less Arrow 7 067 More Arrow 8 743
Balansomslutning 40 249 Less Arrow 35 855 More Arrow 37 660
Omsättningstillgångar 34 294 Less Arrow 31 872 More Arrow 33 344
Kortfristiga skulder 17 796 Less Arrow 0 More Arrow 20 541
Justerat eget kapital 21 548 Less Arrow 16 010 More Arrow 17 119
- aktiekapital 1 339 Equal arrow 1 339 More Arrow 1 343
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 53,5% Less Arrow 44,7% More Arrow 45,5%
Omsättning per anställd 523 Less Arrow 520 More Arrow 541
Resultat i procent av omsättning 7,8% Less Arrow 3,9% More Arrow 4,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 192,7% 162,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 66,0% Less Arrow 44,1% More Arrow 51,1%
Förändring omsättning 1 064 Less Arrow -6 728 More Arrow 15 085
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -4% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.