Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nibe Industrier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 22 516 000 Less Arrow 19 009 000 Less Arrow 15 348 000
Finansiella kostnader 341 000 Less Arrow 255 000 Less Arrow 216 000
Resultat efter finansnetto 2 667 000 Less Arrow 2 182 000 Less Arrow 1 871 000
Balansomslutning 32 291 000 Less Arrow 27 990 000 Less Arrow 26 024 000
Omsättningstillgångar 11 263 000 Less Arrow 9 872 000 Less Arrow 8 099 000
Kortfristiga skulder 5 540 000 Less Arrow 5 364 000 Less Arrow 5 274 000
Justerat eget kapital 15 406 000 Less Arrow 12 807 000 Less Arrow 12 129 000
- aktiekapital 79 000 More Arrow 4 897 000 Less Arrow 79 000
Antal anställda (medeltal) 16 569 Less Arrow 14 271 Less Arrow 11 869

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 47,7% Less Arrow 45,8% More Arrow 46,6%
Omsättning per anställd 1 359 Less Arrow 1 332 Less Arrow 1 293
Resultat i procent av omsättning 11,8% Less Arrow 11,5% More Arrow 12,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,3% Less Arrow 8,7% Less Arrow 8,0%
Balanslikviditet 203,3% Less Arrow 184,0% Less Arrow 153,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,3% Less Arrow 17,0% Less Arrow 15,4%
Förändring omsättning 3 507 000 More Arrow 3 661 000 Less Arrow 2 105 000
Förändring omsättning % 18% More Arrow 24% Less Arrow 16%
Förändring ant. anställda 2 298 More Arrow 2 402 Less Arrow 1 324
Förändring ant. anställda % 16% More Arrow 20% Less Arrow 13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.