Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nexans Norway AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 8 018 766 Less Arrow 6 899 853 More Arrow 8 151 780
Finansiella kostnader 69 820 Less Arrow 48 150 More Arrow 49 047
Resultat efter finansnetto 1 042 016 Less Arrow 862 610 More Arrow 955 912
Balansomslutning 8 089 645 Less Arrow 6 177 597 Less Arrow 4 918 694
Omsättningstillgångar 5 045 052 Less Arrow 4 298 706 Less Arrow 2 946 812
Kortfristiga skulder 3 588 345 Less Arrow 3 352 089 Less Arrow 2 198 098
Justerat eget kapital 2 451 119 Less Arrow 1 756 978 More Arrow 1 775 695
- aktiekapital 489 801 Less Arrow 474 333 Less Arrow 463 442
Antal anställda (medeltal) 1 653
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 30,3% Less Arrow 28,4% More Arrow 36,1%
Omsättning per anställd 4 932
Resultat i procent av omsättning 13,0% Less Arrow 12,5% Less Arrow 11,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,7% More Arrow 14,7% More Arrow 20,4%
Balanslikviditet 140,6% Less Arrow 128,2% More Arrow 134,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 42,5% More Arrow 49,1% More Arrow 53,8%
Förändring omsättning 893 913 Less Arrow -1 443 488 More Arrow 2 117 020
Förändring omsättning % 13% Less Arrow -17% More Arrow 35%
Förändring ant. anställda 62
Förändring ant. anställda % 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.