Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ncc Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 6 143 897 Less Arrow 5 170 141 Less Arrow 4 876 362
Resultat efter finansnetto 282 945 Less Arrow 223 553 Less Arrow 221 912
Balansomslutning 3 590 211 Less Arrow 3 174 254 Less Arrow 2 798 812
Omsättningstillgångar 3 484 721 Less Arrow 3 131 231 Less Arrow 2 748 571
Kortfristiga skulder 2 617 920 Less Arrow 2 221 404 Less Arrow 1 866 223
Justerat eget kapital 459 620 Less Arrow 451 713 Less Arrow 400 641
- aktiekapital 55 011 Less Arrow 53 969 More Arrow 55 872
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 12,8% More Arrow 14,2% More Arrow 14,3%
Omsättning per anställd 6 144 Less Arrow 5 170 Less Arrow 4 876
Resultat i procent av omsättning 4,6% Less Arrow 4,3% More Arrow 4,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 133,1% More Arrow 141,0% More Arrow 147,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 61,6% Less Arrow 49,5% More Arrow 55,4%
Förändring omsättning 874 003 Less Arrow 459 798 Less Arrow -515 861
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 10% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.