Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

NT Liftec Oy

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2017/09 2016/12 2015/12
Omsättning 10 219 More Arrow 11 381 Less Arrow 8 793
Finansiella kostnader 93 More Arrow 181 Less Arrow 113
Resultat efter finansnetto 1 289 Less Arrow 865 Less Arrow 430
Balansomslutning 5 972 Less Arrow 4 785 More Arrow 4 975
Omsättningstillgångar 2 513 Less Arrow 143 Less Arrow 25
Kortfristiga skulder 2 231 More Arrow 2 233 Less Arrow 1 810
Justerat eget kapital 3 255 Less Arrow 2 235 More Arrow 2 972
- aktiekapital 77 Equal arrow 77 Equal arrow 77
Antal anställda (medeltal) 30 More Arrow 32 Less Arrow 31

Nyckeltal

Bokslut 2017/09 2016/12 2015/12
Soliditet 54,5% Less Arrow 46,7% More Arrow 59,7%
Omsättning per anställd 341 More Arrow 356 Less Arrow 284
Resultat i procent av omsättning 12,6% Less Arrow 7,6% Less Arrow 4,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 23,1% Less Arrow 21,9% Less Arrow 10,9%
Balanslikviditet 112,6% Less Arrow 6,4% Less Arrow 1,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,6% Less Arrow 38,7% Less Arrow 14,5%
Förändring omsättning -1 162 More Arrow 2 588 Less Arrow 449
Förändring omsättning % -10% More Arrow 29% Less Arrow 5%
Förändring ant. anställda -2 More Arrow 1 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % -6% More Arrow 3% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/09 2016/12 2015/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.