Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

NCC AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 58 234 000 Less Arrow 57 346 000 Less Arrow 54 608 000
Finansiella kostnader 146 000 Less Arrow 121 000 More Arrow 130 000
Resultat efter finansnetto 1 184 000 Less Arrow -849 000 More Arrow 1 150 000
Balansomslutning 29 890 000 Less Arrow 27 001 000 More Arrow 27 035 000
Omsättningstillgångar 21 825 000 Less Arrow 19 868 000 More Arrow 20 292 000
Kortfristiga skulder 17 439 000 More Arrow 17 496 000 Less Arrow 16 051 000
Justerat eget kapital 3 044 000 Less Arrow 2 931 000 More Arrow 5 516 000
- aktiekapital 867 000 Equal arrow 867 000 Equal arrow 867 000
Antal anställda (medeltal) 15 273 More Arrow 16 523 More Arrow 17 762

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 10,2% More Arrow 10,9% More Arrow 20,4%
Omsättning per anställd 3 813 Less Arrow 3 471 Less Arrow 3 074
Resultat i procent av omsättning 2,0% Less Arrow -1,5% More Arrow 2,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,4% Less Arrow -2,7% More Arrow 4,7%
Balanslikviditet 125,2% Less Arrow 113,6% More Arrow 126,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,9% Less Arrow -29,0% More Arrow 20,8%
Förändring omsättning 888 000 More Arrow 2 738 000 Less Arrow 1 674 000
Förändring omsättning % 2% More Arrow 5% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda -1 250 More Arrow -1 239 More Arrow 969
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow -7% More Arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.