Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Munters Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 7 122 000 Less Arrow 6 604 000 Less Arrow 6 040 000
Finansiella kostnader 146 000 More Arrow 309 000 More Arrow 435 000
Resultat efter finansnetto 7 000 More Arrow 152 000 More Arrow 154 000
Balansomslutning 9 268 000 Less Arrow 9 198 000 Less Arrow 8 991 000
Omsättningstillgångar 2 693 000 Less Arrow 2 672 000 Less Arrow 2 417 000
Kortfristiga skulder 1 631 000 More Arrow 1 843 000 More Arrow 2 128 000
Justerat eget kapital 3 720 000 More Arrow 3 748 000 Less Arrow 0
- aktiekapital 6 000 Equal arrow 6 000 Less Arrow 0
Antal anställda (medeltal) 3 653 Less Arrow 3 559 Less Arrow 2 953

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 40,1% More Arrow 40,7% Less Arrow 0%
Omsättning per anställd 1 950 Less Arrow 1 856 More Arrow 2 045
Resultat i procent av omsättning 0,1% More Arrow 2,3% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,7% More Arrow 5,0% More Arrow 6,6%
Balanslikviditet 165,1% Less Arrow 145,0% Less Arrow 113,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,2% More Arrow 4,1%
Förändring omsättning 518 000 More Arrow 564 000 More Arrow 641 000
Förändring omsättning % 8% More Arrow 9% More Arrow 12%
Förändring ant. anställda 94 More Arrow 606 Less Arrow 79
Förändring ant. anställda % 3% More Arrow 21% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.