Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

MultiQ Denmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 50 316 Less Arrow 37 994 More Arrow 65 259
Resultat efter finansnetto -231 Less Arrow -890 More Arrow 2 312
Balansomslutning 35 522 Less Arrow 29 840 More Arrow 39 525
Omsättningstillgångar 28 317 Less Arrow 15 536 More Arrow 18 639
Kortfristiga skulder 23 529 Less Arrow 17 192 More Arrow 26 107
Justerat eget kapital 11 160 More Arrow 11 624 More Arrow 12 965
- aktiekapital 15 704 Less Arrow 15 407 More Arrow 15 950
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 31,4% More Arrow 39,0% Less Arrow 32,8%
Omsättning per anställd 1 438 Less Arrow 1 086 More Arrow 1 865
Resultat i procent av omsättning -0,5% Less Arrow -2,3% More Arrow 3,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 120,3% Less Arrow 90,4% Less Arrow 71,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -2,1% Less Arrow -7,7% More Arrow 17,8%
Förändring omsättning 11 588 Less Arrow -25 043 More Arrow 20 617
Förändring omsättning % 30% Less Arrow -40% More Arrow 46%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.