Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Mos Mosh A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 60 077 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 15 013 Less Arrow 13 200 Less Arrow 8 222
Balansomslutning 22 450 Less Arrow 21 951 Less Arrow 12 654
Omsättningstillgångar 22 012 Less Arrow 21 596 Less Arrow 12 010
Kortfristiga skulder 8 334 Less Arrow 7 483 Less Arrow 5 101
Justerat eget kapital 14 116 More Arrow 14 468 Less Arrow 7 553
- aktiekapital 67 Equal arrow 67 Equal arrow 67
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 62,9% More Arrow 65,9% Less Arrow 59,7%
Omsättning per anställd 1 716 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning 25,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 264,1% More Arrow 288,6% Less Arrow 235,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 106,4% Less Arrow 91,2% More Arrow 108,9%
Förändring omsättning 60 077 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.