Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Mölndals Industriprodukter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 293 961 Less Arrow 276 283 Less Arrow 255 160
Finansiella kostnader 2 678 Less Arrow 2 192 Less Arrow 1 873
Resultat efter finansnetto 22 375 Less Arrow 19 815 More Arrow 20 687
EBITDA 37 550 Less Arrow 35 065 More Arrow 36 781
Balansomslutning 209 665 Less Arrow 198 227 Less Arrow 185 227
Omsättningstillgångar 108 151 More Arrow 112 978 Less Arrow 107 215
Kortfristiga skulder 88 459 Less Arrow 85 334 Less Arrow 80 935
Justerat eget kapital 39 343 More Arrow 46 316 More Arrow 48 322
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 169 Less Arrow 160 Less Arrow 155

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 18,8% More Arrow 23,4% More Arrow 26,1%
Omsättning per anställd 1 739 Less Arrow 1 727 Less Arrow 1 646
Resultat i procent av omsättning 7,6% Less Arrow 7,2% More Arrow 8,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,9% Less Arrow 11,1% More Arrow 12,2%
Balanslikviditet 122,3% More Arrow 132,4% More Arrow 132,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 56,9% Less Arrow 42,8% Equal arrow 42,8%
Förändring omsättning 17 678 More Arrow 21 123 Less Arrow 2 470
Förändring omsättning % 6% More Arrow 8% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 9 Less Arrow 5 More Arrow 14
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 3% More Arrow 10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.