Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Modern Ekonomi Sverige AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Omsättning 104 476 More Arrow 104 924 More Arrow 106 644
Finansiella kostnader 221 More Arrow 361 Less Arrow 347
Resultat efter finansnetto -383 Less Arrow -5 464 More Arrow -1 283
EBITDA 1 972 Less Arrow -2 687 More Arrow 1 348
Balansomslutning 52 446 More Arrow 53 668 More Arrow 55 148
Omsättningstillgångar 42 883 Less Arrow 41 841 Less Arrow 41 155
Kortfristiga skulder 31 922 More Arrow 32 509 More Arrow 32 787
Justerat eget kapital 5 977 Less Arrow 3 742 More Arrow 8 026
- aktiekapital 115 Equal arrow 115 Equal arrow 115
Antal anställda (medeltal) 131 More Arrow 133 More Arrow 136

Nyckeltal

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Soliditet 11,4% Less Arrow 7,0% More Arrow 14,6%
Omsättning per anställd 798 Less Arrow 789 Less Arrow 784
Resultat i procent av omsättning -0,4% Less Arrow -5,2% More Arrow -1,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,3% Less Arrow -9,5% More Arrow -1,7%
Balanslikviditet 134,3% Less Arrow 128,7% Less Arrow 125,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -6,4% Less Arrow -146,0% More Arrow -16,0%
Förändring omsättning -448 Less Arrow -1 720 Less Arrow -20 886
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -2% Less Arrow -16%
Förändring ant. anställda -2 Less Arrow -3 Less Arrow -11
Förändring ant. anställda % -2% Equal arrow -2% Less Arrow -7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.