Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

ANSTÄLLDA

Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Balansomslutning 54 905 Less Arrow 44 826 Less Arrow 30 633
Omsättningstillgångar 52 437 Less Arrow 43 897 Less Arrow 30 206
Kortfristiga skulder 52 268 Less Arrow 42 258 Less Arrow 28 913
Justerat eget kapital 1 117 Less Arrow 1 101 Less Arrow 728
- aktiekapital 1 117 Less Arrow 1 101 Less Arrow 728
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 2,0% More Arrow 2,5% Less Arrow 2,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 100,3% More Arrow 103,9% More Arrow 104,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.