Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Metso Oyj

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 2 706 000 Less Arrow 2 586 000 More Arrow 2 977 000
Finansiella kostnader 46 000 More Arrow 47 000 More Arrow 49 000
Resultat efter finansnetto 184 000 More Arrow 188 000 More Arrow 516 000
Balansomslutning 3 287 000 Less Arrow 3 236 000 Less Arrow 3 209 000
Omsättningstillgångar 362 000 More Arrow 403 000 More Arrow 418 000
Kortfristiga skulder 1 256 000 Less Arrow 884 000 Less Arrow 850 000
Justerat eget kapital 1 351 000 More Arrow 1 439 000 More Arrow 1 444 000
- aktiekapital 141 000 Equal arrow 141 000 Equal arrow 141 000
Antal anställda (medeltal) 11 703 More Arrow 12 059 More Arrow 13 872

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 41,1% More Arrow 44,5% More Arrow 45,0%
Omsättning per anställd 231 Less Arrow 214 More Arrow 215
Resultat i procent av omsättning 6,8% More Arrow 7,3% More Arrow 17,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,0% More Arrow 7,3% More Arrow 17,6%
Balanslikviditet 28,8% More Arrow 45,6% More Arrow 49,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,6% Less Arrow 13,1% More Arrow 35,7%
Förändring omsättning 120 000 Less Arrow -391 000 Less Arrow -681 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -13% Less Arrow -19%
Förändring ant. anställda -356 Less Arrow -1 813 Less Arrow -2 219
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -13% Less Arrow -14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.