Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Mera System Plåt AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 64 234 Less Arrow 61 191 Less Arrow 50 805
Finansiella kostnader 242 Less Arrow 241 More Arrow 276
Resultat efter finansnetto 11 055 More Arrow 11 461 Less Arrow 3 966
EBITDA 11 980 More Arrow 12 638 Less Arrow 5 210
Balansomslutning 74 034 Less Arrow 68 857 Less Arrow 60 020
Omsättningstillgångar 71 044 Less Arrow 65 306 Less Arrow 56 115
Kortfristiga skulder 8 055 More Arrow 9 527 Less Arrow 7 637
Justerat eget kapital 63 954 Less Arrow 57 848 Less Arrow 51 534
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 10 Equal arrow 10 More Arrow 11

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 86,4% Less Arrow 84,0% More Arrow 85,9%
Omsättning per anställd 6 423 Less Arrow 6 119 Less Arrow 4 619
Resultat i procent av omsättning 17,2% More Arrow 18,7% Less Arrow 7,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,3% More Arrow 17,0% Less Arrow 7,1%
Balanslikviditet 882,0% Less Arrow 685,5% More Arrow 734,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,3% More Arrow 19,8% Less Arrow 7,7%
Förändring omsättning 3 043 More Arrow 10 386 Less Arrow 8 527
Förändring omsättning % 5% More Arrow 20% Equal arrow 20%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -1 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -9% More Arrow 10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.