Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Menigo Foodservice AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Omsättning 6 820 689 Less Arrow 6 257 729 More Arrow 9 111 263
Finansiella kostnader 18 383 More Arrow 41 283 Less Arrow 28 566
Resultat efter finansnetto 65 445 More Arrow 68 746 More Arrow 225 986
Balansomslutning 1 995 380 More Arrow 2 302 919 Less Arrow 2 234 712
Omsättningstillgångar 1 490 977 Less Arrow 1 356 989 More Arrow 1 376 810
Kortfristiga skulder 9 929 343 Less Arrow 909 960 More Arrow 926 660
Justerat eget kapital 507 706 More Arrow 721 132 Less Arrow 695 791
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 990 More Arrow 1 017 Less Arrow 964

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Soliditet 25,4% More Arrow 31,3% Less Arrow 31,1%
Omsättning per anställd 6 890 Less Arrow 6 153 More Arrow 9 452
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 1,1% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,2% More Arrow 4,8% More Arrow 11,4%
Balanslikviditet 15,0% More Arrow 149,1% Less Arrow 148,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,9% Less Arrow 9,5% More Arrow 32,5%
Förändring omsättning 562 960 Less Arrow -2 853 534 More Arrow 3 414 626
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -31% More Arrow 60%
Förändring ant. anställda -27 More Arrow 53 More Arrow 166
Förändring ant. anställda % -3% More Arrow 5% More Arrow 21%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.