Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Meløy Energi AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12 (koncern)
Omsättning 139 010 Less Arrow 128 908 Less Arrow 118 939
Finansiella kostnader 1 275 More Arrow 2 052 Less Arrow 961
Resultat efter finansnetto 10 966 Less Arrow 7 887 Less Arrow 6 155
Balansomslutning 150 537 Less Arrow 146 284 More Arrow 230 741
Omsättningstillgångar 64 168 More Arrow 73 870 Less Arrow 56 372
Kortfristiga skulder 33 189 More Arrow 41 011 Less Arrow 24 027
Justerat eget kapital 93 138 Less Arrow 85 700 More Arrow 161 828
- aktiekapital 7 791 Less Arrow 7 545 More Arrow 10 010
Antal anställda (medeltal) 26
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12 (koncern)
Soliditet 61,9% Less Arrow 58,6% More Arrow 70,1%
Omsättning per anställd 4 575
Resultat i procent av omsättning 7,9% Less Arrow 6,1% Less Arrow 5,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,1% Less Arrow 6,8% Less Arrow 3,1%
Balanslikviditet 193,3% Less Arrow 180,1% More Arrow 234,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,8% Less Arrow 9,2% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 5 899 More Arrow 7 174 Less Arrow -2 720
Förändring omsättning % 4% -2%
Förändring ant. anställda 26
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.