Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Meclift Ltd, Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/06 2016/06 2014/12
Omsättning 46 190 Less Arrow 36 084 Less Arrow 23 142
Finansiella kostnader 1 093 More Arrow 4 633 More Arrow 13 645
Resultat efter finansnetto -8 493 More Arrow 11 008 Less Arrow -16 757
Balansomslutning 55 670 Less Arrow 45 538 More Arrow 56 018
Omsättningstillgångar 861 More Arrow 2 269 Less Arrow 114
Kortfristiga skulder 28 430 Less Arrow 10 302 More Arrow 24 274
Justerat eget kapital -15 371 More Arrow -13 315 More Arrow -7 355
- aktiekapital 116 Less Arrow 113 Less Arrow 95
Antal anställda (medeltal) 15 More Arrow 30 More Arrow 33

Nyckeltal

Bokslut 2017/06 2016/06 2014/12
Soliditet -27,6% Less Arrow -29,2% More Arrow -13,1%
Omsättning per anställd 3 079 Less Arrow 1 203 Less Arrow 701
Resultat i procent av omsättning -18,4% More Arrow 30,5% Less Arrow -72,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -13,3% More Arrow 34,3% Less Arrow -5,6%
Balanslikviditet 3,0% More Arrow 22,0% Less Arrow 0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 55,3% Less Arrow -82,7% More Arrow 227,8%
Förändring omsättning 9 122 More Arrow 13 183 Less Arrow -16 338
Förändring omsättning % 25% More Arrow 58% Less Arrow -41%
Förändring ant. anställda -15 More Arrow -3 Less Arrow -6
Förändring ant. anställda % -50% More Arrow -9% Less Arrow -15%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/06 2016/06 2014/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.