Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 330 971 Less Arrow 1 232 113 Less Arrow 1 192 272
Finansiella kostnader 3 070 More Arrow 3 269 Less Arrow 2 696
Resultat efter finansnetto 468 010 Less Arrow 433 042 Less Arrow 400 770
EBITDA 483 348 Less Arrow 448 622 Less Arrow 415 422
Balansomslutning 660 793 Less Arrow 606 476 Less Arrow 606 318
Omsättningstillgångar 626 799 Less Arrow 568 031 Less Arrow 561 180
Kortfristiga skulder 267 765 Less Arrow 240 850 More Arrow 263 493
Justerat eget kapital 387 094 Less Arrow 358 470 Less Arrow 335 225
- aktiekapital 2 175 More Arrow 2 265 More Arrow 2 462
Antal anställda (medeltal) 559 Less Arrow 546 Less Arrow 529

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 58,6% More Arrow 59,1% Less Arrow 55,3%
Omsättning per anställd 2 381 Less Arrow 2 257 Less Arrow 2 254
Resultat i procent av omsättning 35,2% Less Arrow 35,1% Less Arrow 33,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 71,3% More Arrow 71,9% Less Arrow 66,5%
Balanslikviditet 234,1% More Arrow 235,8% Less Arrow 213,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 120,9% Less Arrow 120,8% Less Arrow 119,6%
Förändring omsättning 98 858 Less Arrow 39 841 Less Arrow -82 013
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 3% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda 13 More Arrow 17 Less Arrow -26
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 3% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.