Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Manichri Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 205 More Arrow 453 Less Arrow 260
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 20 Less Arrow 9 Less Arrow -28
Balansomslutning 117 More Arrow 161 Less Arrow 84
Omsättningstillgångar 98 More Arrow 132 Less Arrow 56
Kortfristiga skulder 10 More Arrow 66 Less Arrow 0
Justerat eget kapital 117 Less Arrow 94 Less Arrow 84
- aktiekapital 78 Less Arrow 76 Less Arrow 74
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 100% Less Arrow 58,4% More Arrow 100%
Omsättning per anställd 205 More Arrow 453 Less Arrow 260
Resultat i procent av omsättning 9,8% Less Arrow 2,0% Less Arrow -10,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -33,3%
Balanslikviditet 980,0% Less Arrow 200%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,1% Less Arrow 9,6% Less Arrow -33,3%
Förändring omsättning -263 More Arrow 189 Less Arrow -65
Förändring omsättning % -56% More Arrow 71% Less Arrow -20%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.