Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

M.J. Eriksson Aktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 3 443 222 Less Arrow 2 796 976 More Arrow 3 231 307
Resultat efter finansnetto 94 881 Less Arrow 88 795 More Arrow 92 641
Balansomslutning 1 482 515 Less Arrow 1 256 474 More Arrow 1 396 642
Omsättningstillgångar 1 029 333 Less Arrow 820 924 More Arrow 959 843
Kortfristiga skulder 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Justerat eget kapital 817 386 Less Arrow 732 358 More Arrow 736 967
- aktiekapital 7 178 Less Arrow 6 808 More Arrow 7 031
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 55,1% More Arrow 58,3% Less Arrow 52,8%
Omsättning per anställd 9 838 Less Arrow 7 991 More Arrow 9 232
Resultat i procent av omsättning 2,8% More Arrow 3,2% Less Arrow 2,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,6% More Arrow 12,1% More Arrow 12,6%
Förändring omsättning 494 183 Less Arrow -331 609 More Arrow -73 701
Förändring omsättning % 17% Less Arrow -11% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.