Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lotos Exploration And Production Norge AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 2 149 958 More Arrow 3 372 076 Less Arrow 2 032 112
Finansiella kostnader 200 573 Less Arrow 166 104 More Arrow 228 750
Resultat efter finansnetto 935 456 More Arrow 2 093 475 Less Arrow 866 530
Balansomslutning 5 343 732 More Arrow 5 464 164 Less Arrow 4 741 478
Omsättningstillgångar 603 718 More Arrow 915 718 More Arrow 1 193 977
Kortfristiga skulder 726 329 More Arrow 2 112 622 Less Arrow 1 046 368
Justerat eget kapital 2 071 189 Less Arrow 1 030 718 Less Arrow 91 945
- aktiekapital 3 900 255 Less Arrow 3 777 086 Less Arrow 2 235 852
Antal anställda (medeltal) 26
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 38,8% Less Arrow 18,9% Less Arrow 1,9%
Omsättning per anställd 78 158
Resultat i procent av omsättning 43,5% More Arrow 62,1% Less Arrow 42,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 21,3% More Arrow 41,4% Less Arrow 23,1%
Balanslikviditet 83,1% Less Arrow 43,3% More Arrow 114,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 45,2% More Arrow 203,1% More Arrow 942,4%
Förändring omsättning -1 332 080 More Arrow 1 292 211 Less Arrow 68 286
Förändring omsättning % -38% More Arrow 62% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 0
Förändring ant. anställda % 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.