Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Loomis AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 25 315 000 Less Arrow 19 723 000 Less Arrow 18 813 000
Finansiella kostnader 496 000 Less Arrow 265 000 Less Arrow 239 000
Resultat efter finansnetto 2 172 000 Less Arrow 1 545 000 Less Arrow 1 096 000
EBITDA 4 893 000 Less Arrow 3 765 000 Less Arrow 3 283 000
Balansomslutning 31 780 000 Less Arrow 27 228 000 Less Arrow 24 896 000
Omsättningstillgångar 10 992 000 Less Arrow 8 879 000 Less Arrow 8 002 000
Kortfristiga skulder 9 853 000 Less Arrow 7 050 000 Less Arrow 6 454 000
Justerat eget kapital 12 465 000 Less Arrow 10 063 000 Less Arrow 8 772 000
- aktiekapital 376 000 Equal arrow 376 000 Equal arrow 376 000
Antal anställda (medeltal) 24 894 Less Arrow 15 754 More Arrow 23 074

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 39,2% Less Arrow 37,0% Less Arrow 35,2%
Omsättning per anställd 1 017 More Arrow 1 252 Less Arrow 815
Resultat i procent av omsättning 8,6% Less Arrow 7,8% Less Arrow 5,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,4% Less Arrow 6,6% Less Arrow 5,4%
Balanslikviditet 111,6% More Arrow 125,9% Less Arrow 124,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,4% Less Arrow 15,4% Less Arrow 12,5%
Förändring omsättning 5 592 000 Less Arrow 910 000 Less Arrow -2 231 000
Förändring omsättning % 28% Less Arrow 5% Less Arrow -11%
Förändring ant. anställda 9 140 Less Arrow -7 320 More Arrow -1 821
Förändring ant. anställda % 58% Less Arrow -32% More Arrow -7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.