Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lentusgruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 653 877 Less Arrow 617 710 Less Arrow 495 771
Finansiella kostnader 8 581 Less Arrow 7 771 Less Arrow 7 551
Resultat efter finansnetto -632 More Arrow 17 067 Less Arrow 3 224
Balansomslutning 365 413 Less Arrow 307 251 Less Arrow 273 031
Omsättningstillgångar 101 141 Less Arrow 69 003 More Arrow 76 070
Kortfristiga skulder 86 011 Less Arrow 45 565 More Arrow 57 169
Justerat eget kapital 69 621 Less Arrow 67 916 Less Arrow 63 123
- aktiekapital 2 664 Less Arrow 2 602 More Arrow 2 738
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 19,1% More Arrow 22,1% More Arrow 23,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -0,1% More Arrow 2,8% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,2% More Arrow 8,1% Less Arrow 3,9%
Balanslikviditet 117,6% More Arrow 151,4% Less Arrow 133,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -0,9% More Arrow 25,1% Less Arrow 5,1%
Förändring omsättning 21 651 More Arrow 146 394 Less Arrow 88 950
Förändring omsättning % 3% More Arrow 31% Less Arrow 22%
Förändring ant. anställda 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.