Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lemvigh-Müller A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2020/12 2019/12
Omsättning 14 033 040 Less Arrow 8 974 911 More Arrow 8 981 539
Resultat efter finansnetto 654 803 Less Arrow 290 087 Less Arrow 200 325
Balansomslutning 4 527 481 Less Arrow 2 852 040 More Arrow 2 879 416
Omsättningstillgångar 4 162 096 Less Arrow 2 553 692 More Arrow 2 560 127
Kortfristiga skulder 2 590 145 Less Arrow 1 570 712 More Arrow 1 624 499
Justerat eget kapital 1 937 336 Less Arrow 1 276 886 Less Arrow 1 184 770
- aktiekapital 748 242 Less Arrow 674 618 More Arrow 698 395
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2020/12 2019/12
Soliditet 42,8% More Arrow 44,8% Less Arrow 41,1%
Omsättning per anställd 14 033 Less Arrow 8 975 More Arrow 8 982
Resultat i procent av omsättning 4,7% Less Arrow 3,2% Less Arrow 2,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 160,7% More Arrow 162,6% Less Arrow 157,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 33,8% Less Arrow 22,7% Less Arrow 16,9%
Förändring omsättning 4 078 655 Less Arrow 299 154 Less Arrow 72 953
Förändring omsättning % 41% Less Arrow 3% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.