Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lego System A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 39 266 552 Less Arrow 37 640 334 Less Arrow 33 584 121
Resultat efter finansnetto 11 769 350 More Arrow 12 690 860 Less Arrow 11 549 269
Balansomslutning 39 761 016 Less Arrow 39 087 106 Less Arrow 35 501 530
Omsättningstillgångar 33 838 627 More Arrow 35 078 304 Less Arrow 31 576 631
Kortfristiga skulder 17 832 814 More Arrow 18 492 884 Less Arrow 16 310 338
Justerat eget kapital 19 968 506 More Arrow 20 255 915 Less Arrow 18 636 350
- aktiekapital 69 839 Less Arrow 68 800 Less Arrow 66 151
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 50,2% More Arrow 51,8% More Arrow 52,5%
Omsättning per anställd 39 267 Less Arrow 37 640 Less Arrow 33 584
Resultat i procent av omsättning 30,0% More Arrow 33,7% More Arrow 34,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 189,8% Less Arrow 189,7% More Arrow 193,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 58,9% More Arrow 62,7% Less Arrow 62,0%
Förändring omsättning 1 057 592 More Arrow 2 711 095 More Arrow 33 545 203
Förändring omsättning % 3% More Arrow 8% More Arrow 86195%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.