Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Led-Systems Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 2 712 Less Arrow 2 419 Less Arrow 2 292
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 98 Less Arrow 57 Less Arrow 56
Balansomslutning 888 Less Arrow 746 Less Arrow 529
Omsättningstillgångar 468 Less Arrow 283 More Arrow 343
Kortfristiga skulder 644 Less Arrow 576 Less Arrow 408
Justerat eget kapital 244 Less Arrow 170 Less Arrow 130
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 27,5% Less Arrow 22,8% More Arrow 24,6%
Omsättning per anställd 2 712 Less Arrow 2 419 Less Arrow 2 292
Resultat i procent av omsättning 3,6% Less Arrow 2,4% Equal arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,6%
Balanslikviditet 72,7% Less Arrow 49,1% More Arrow 84,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,2% Less Arrow 33,5% More Arrow 43,1%
Förändring omsättning 215 Less Arrow 85 More Arrow 863
Förändring omsättning % 9% Less Arrow 4% More Arrow 60%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.