Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Leaseplan Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 5 165 861 Less Arrow 2 293 946 Less Arrow 2 106 132
Resultat efter finansnetto 202 025 Less Arrow 105 896 Less Arrow 26 799
Balansomslutning 11 469 049 Less Arrow 5 082 988 Less Arrow 4 557 281
Omsättningstillgångar 652 467 Less Arrow 558 359 More Arrow 580 773
Kortfristiga skulder 3 301 243 Less Arrow 3 182 368 Less Arrow 2 622 032
Justerat eget kapital 2 145 957 Less Arrow 1 028 700 Less Arrow 927 247
- aktiekapital 89 789 Less Arrow 82 516 Less Arrow 80 954
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 18,7% More Arrow 20,2% More Arrow 20,3%
Omsättning per anställd 34 439 Less Arrow 15 293 Less Arrow 14 041
Resultat i procent av omsättning 3,9% More Arrow 4,6% Less Arrow 1,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 19,8% Less Arrow 17,5% More Arrow 22,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,4% More Arrow 10,3% Less Arrow 2,9%
Förändring omsättning 2 669 727 Less Arrow 147 178 Less Arrow -79 378
Förändring omsättning % 107% Less Arrow 7% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.