Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 7 013 971 Less Arrow 6 331 374 Less Arrow 5 903 951
Finansiella kostnader 23 639 Less Arrow 19 134 More Arrow 22 838
Resultat efter finansnetto 420 582 More Arrow 479 302 Less Arrow 435 740
Balansomslutning 5 620 239 Less Arrow 4 331 892 Less Arrow 4 255 083
Omsättningstillgångar 473 771 Less Arrow 269 787 More Arrow 447 615
Kortfristiga skulder 1 722 713 Less Arrow 1 296 315 More Arrow 1 490 832
Justerat eget kapital 2 154 129 Less Arrow 2 133 419 Less Arrow 1 930 226
- aktiekapital 191 084 Less Arrow 185 598 Less Arrow 177 219
Antal anställda (medeltal) 7 875 Less Arrow 7 199 Less Arrow 7 099

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 38,3% More Arrow 49,2% Less Arrow 45,4%
Omsättning per anställd 891 Less Arrow 879 Less Arrow 832
Resultat i procent av omsättning 6,0% More Arrow 7,6% Less Arrow 7,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,9% More Arrow 11,5% Less Arrow 10,8%
Balanslikviditet 27,5% Less Arrow 20,8% More Arrow 30,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19,5% More Arrow 22,5% More Arrow 22,6%
Förändring omsättning 495 440 Less Arrow 148 287 Less Arrow 60 291
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 2% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 676 Less Arrow 100 Less Arrow -159
Förändring ant. anställda % 9% Less Arrow 1% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.