Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lantmännen Schulstad A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 308 739 Less Arrow 1 265 889 Less Arrow 1 219 344
Resultat efter finansnetto -67 202 More Arrow -21 146 More Arrow -11 318
Balansomslutning 900 742 More Arrow 929 253 Less Arrow 908 502
Omsättningstillgångar 535 908 More Arrow 580 603 Less Arrow 543 175
Kortfristiga skulder 273 748 Less Arrow 255 387 Less Arrow 233 018
Justerat eget kapital 579 055 More Arrow 626 388 Less Arrow 620 780
- aktiekapital 70 049 Less Arrow 69 007 Less Arrow 66 349
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 64,3% More Arrow 67,4% More Arrow 68,3%
Omsättning per anställd 3 739 Less Arrow 3 617 Less Arrow 3 484
Resultat i procent av omsättning -5,1% More Arrow -1,7% More Arrow -0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 195,8% More Arrow 227,3% More Arrow 233,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -11,6% More Arrow -3,4% More Arrow -1,8%
Förändring omsättning 23 726 Less Arrow -2 292 More Arrow 1 218 163
Förändring omsättning % 2% Less Arrow 0% More Arrow 103107%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -400
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -53%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.