Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Landstingshuset i Stockholm AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 14 713 149 Less Arrow 13 914 857 Less Arrow 13 156 969
Finansiella kostnader 130 733 More Arrow 213 322 Less Arrow 152 151
Resultat efter finansnetto 169 091 Less Arrow 25 621 More Arrow 235 586
EBITDA 668 273 Less Arrow 583 064 More Arrow 718 737
Balansomslutning 9 661 709 Less Arrow 9 624 857 Less Arrow 9 065 376
Omsättningstillgångar 7 585 539 More Arrow 7 855 281 Less Arrow 7 487 289
Kortfristiga skulder 2 929 562 More Arrow 3 574 510 Less Arrow 3 561 397
Justerat eget kapital 559 145 Less Arrow 376 682 Less Arrow 355 481
- aktiekapital 50 000 Equal arrow 50 000 Equal arrow 50 000
Antal anställda (medeltal) 13 043 Less Arrow 12 577 More Arrow 12 627

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 5,8% Less Arrow 3,9% Equal arrow 3,9%
Omsättning per anställd 1 128 Less Arrow 1 106 Less Arrow 1 042
Resultat i procent av omsättning 1,1% Less Arrow 0,2% More Arrow 1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,1% Less Arrow 2,5% More Arrow 4,3%
Balanslikviditet 258,9% Less Arrow 219,8% Less Arrow 210,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 30,2% Less Arrow 6,8% More Arrow 66,3%
Förändring omsättning 798 292 Less Arrow 757 888 Less Arrow 672 277
Förändring omsättning % 6% Equal arrow 6% Less Arrow 5%
Förändring ant. anställda 466 Less Arrow -50 More Arrow 174
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow 0% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.