Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Landbrug & Fødevarer F.M.B.A.

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 1 122 218 More Arrow 1 732 418 More Arrow 1 811 636
Resultat efter finansnetto 55 011 Less Arrow 51 271 Less Arrow 37 713
Balansomslutning 2 747 784 Less Arrow 2 698 470 Less Arrow 2 560 316
Omsättningstillgångar 404 329 More Arrow 801 446 Less Arrow 663 475
Kortfristiga skulder 570 736 More Arrow 738 032 Less Arrow 621 571
Justerat eget kapital 874 670 Less Arrow 863 510 Less Arrow 835 280
- aktiekapital 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 31,8% More Arrow 32,0% More Arrow 32,6%
Omsättning per anställd 1 122 More Arrow 1 732 More Arrow 1 812
Resultat i procent av omsättning 4,9% Less Arrow 3,0% Less Arrow 2,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 70,8% More Arrow 108,6% Less Arrow 106,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,3% Less Arrow 5,9% Less Arrow 4,5%
Förändring omsättning -643 625 More Arrow -17 540 Less Arrow -33 523
Förändring omsättning % -36% More Arrow -1% Less Arrow -2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.