Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lakselv Apotek AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/01 2019/01 2018/01
Omsättning 21 251 More Arrow 21 487 Less Arrow 21 016
Finansiella kostnader 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 831 Less Arrow 651 More Arrow 1 174
Balansomslutning 6 607 Less Arrow 6 432 More Arrow 6 539
Omsättningstillgångar 6 600 Less Arrow 6 423 More Arrow 6 532
Kortfristiga skulder 5 664 Less Arrow 5 377 More Arrow 5 609
Justerat eget kapital 943 More Arrow 1 053 Less Arrow 930
- aktiekapital 105 More Arrow 107 Less Arrow 102
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2020/01 2019/01 2018/01
Soliditet 14,3% More Arrow 16,4% Less Arrow 14,2%
Omsättning per anställd 3 542 More Arrow 3 581 Less Arrow 3 503
Resultat i procent av omsättning 3,9% Less Arrow 3,0% More Arrow 5,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,6% Less Arrow 10,1% More Arrow 18,0%
Balanslikviditet 116,5% More Arrow 119,5% Less Arrow 116,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 88,1% Less Arrow 61,8% More Arrow 126,2%
Förändring omsättning 253 Less Arrow -606 More Arrow 2 562
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -3% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/01 2019/01 2018/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.