Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lagkagehuset A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 1 244 919 Less Arrow 1 120 165 More Arrow 1 343 902
Resultat efter finansnetto -115 887 Less Arrow -234 903 More Arrow -182 248
Balansomslutning 751 419 More Arrow 859 355 Less Arrow 698 162
Omsättningstillgångar 240 069 More Arrow 321 981 Less Arrow 100 345
Kortfristiga skulder 300 010 More Arrow 332 209 More Arrow 603 762
Justerat eget kapital 325 113 More Arrow 430 089 Less Arrow 32 062
- aktiekapital 1 432 Less Arrow 1 405 Less Arrow 1 397
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 43,3% More Arrow 50,0% Less Arrow 4,6%
Omsättning per anställd 1 245 Less Arrow 1 120 More Arrow 1 344
Resultat i procent av omsättning -9,3% Less Arrow -21,0% More Arrow -13,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 80,0% More Arrow 96,9% Less Arrow 16,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -35,6% Less Arrow -54,6% Less Arrow -568,4%
Förändring omsättning 103 142 Less Arrow -177 983 More Arrow 113 781
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -14% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.