Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lactosan A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 568 225 Less Arrow 535 679 Less Arrow 525 990
Resultat efter finansnetto 119 184 Less Arrow 103 363 Less Arrow 101 599
Balansomslutning 584 822 Less Arrow 526 750 Less Arrow 488 062
Omsättningstillgångar 216 543 More Arrow 274 493 Less Arrow 208 453
Kortfristiga skulder 99 886 Less Arrow 87 772 More Arrow 91 784
Justerat eget kapital 484 936 Less Arrow 438 977 Less Arrow 396 279
- aktiekapital 7 424 Less Arrow 7 313 Less Arrow 7 032
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 82,9% More Arrow 83,3% Less Arrow 81,2%
Omsättning per anställd 3 788 Less Arrow 3 571 Less Arrow 3 507
Resultat i procent av omsättning 21,0% Less Arrow 19,3% Equal arrow 19,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 216,8% More Arrow 312,7% Less Arrow 227,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24,6% Less Arrow 23,5% More Arrow 25,6%
Förändring omsättning 24 454 Less Arrow -11 378 More Arrow 41 877
Förändring omsättning % 4% Less Arrow -2% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.