Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Kpmg Law Advokatfirma AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 238 321 Less Arrow 191 356 Less Arrow 149 195
Finansiella kostnader 2 033 Less Arrow 1 196 More Arrow 2 776
Resultat efter finansnetto 41 333 Less Arrow 36 567 Less Arrow 33 527
Balansomslutning 118 475 More Arrow 137 597 More Arrow 150 346
Omsättningstillgångar 117 743 More Arrow 137 117 More Arrow 150 323
Kortfristiga skulder 117 790 More Arrow 137 018 More Arrow 149 445
Justerat eget kapital 459 Less Arrow 409 Less Arrow 330
- aktiekapital 206 Less Arrow 195 Less Arrow 180
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 0,4% Less Arrow 0,3% Less Arrow 0,2%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 17,3% More Arrow 19,1% More Arrow 22,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 36,6% Less Arrow 27,4% Less Arrow 24,1%
Balanslikviditet 100,0% More Arrow 100,1% More Arrow 100,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9005,0% Less Arrow 8940,6% More Arrow 10159,7%
Förändring omsättning 47 979 Less Arrow 29 507 Less Arrow 24 071
Förändring omsättning % 25% Less Arrow 18% More Arrow 19%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.