Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kori-Arja Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 224 More Arrow 293 More Arrow 334
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto -10 More Arrow 19 Less Arrow -46
Balansomslutning 98 More Arrow 113 More Arrow 121
Omsättningstillgångar 49 Less Arrow 47 Less Arrow 37
Kortfristiga skulder 39 Less Arrow 28 More Arrow 37
Justerat eget kapital 59 More Arrow 66 Less Arrow 56
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 60,2% Less Arrow 58,4% Less Arrow 46,3%
Omsättning per anställd 224 More Arrow 293 More Arrow 334
Resultat i procent av omsättning -4,5% More Arrow 6,5% Less Arrow -13,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -38,0%
Balanslikviditet 125,6% More Arrow 167,9% Less Arrow 100%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -16,9% More Arrow 28,8% Less Arrow -82,1%
Förändring omsättning -78 More Arrow -47 More Arrow -37
Förändring omsättning % -26% More Arrow -14% More Arrow -10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.