Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Kone-Yijälä Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/03 2016/03 2015/03
Omsättning 71 006 Less Arrow 59 179 Less Arrow 57 635
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 11 914 Less Arrow 8 180 Less Arrow 7 448
Balansomslutning 52 095 Less Arrow 42 247 Less Arrow 38 151
Omsättningstillgångar 5 890 Less Arrow 5 170 Less Arrow 2 164
Kortfristiga skulder 9 279 Less Arrow 6 980 Less Arrow 6 315
Justerat eget kapital 42 806 Less Arrow 35 267 Less Arrow 31 826
- aktiekapital 76 Less Arrow 74 Equal arrow 74

Nyckeltal

Bokslut 2017/03 2016/03 2015/03
Soliditet 82,2% More Arrow 83,5% Less Arrow 83,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 16,8% Less Arrow 13,8% Less Arrow 12,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 19,4% More Arrow 19,5%
Balanslikviditet 63,5% More Arrow 74,1% Less Arrow 34,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,8% Less Arrow 23,2% More Arrow 23,4%
Förändring omsättning 9 814 Less Arrow 1 883 More Arrow 3 585
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 3% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/03 2016/03 2015/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.