Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Klink A/S, E

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2020/09 2019/09
Omsättning 700 099 Less Arrow 402 776 Less Arrow 301 178
Resultat efter finansnetto 67 473 Less Arrow 38 993 Less Arrow 24 801
Balansomslutning 280 232 Less Arrow 205 714 Less Arrow 122 531
Omsättningstillgångar 226 739 Less Arrow 201 698 Less Arrow 118 451
Kortfristiga skulder 91 219 More Arrow 94 445 Less Arrow 51 965
Justerat eget kapital 172 526 Less Arrow 92 340 Less Arrow 63 013
- aktiekapital 1 468 Less Arrow 1 416 More Arrow 1 437
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2020/09 2019/09
Soliditet 61,6% Less Arrow 44,9% More Arrow 51,4%
Omsättning per anställd 9 335 Less Arrow 5 370 Less Arrow 4 016
Resultat i procent av omsättning 9,6% More Arrow 9,7% Less Arrow 8,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 248,6% Less Arrow 213,6% More Arrow 227,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% More Arrow 42,2% Less Arrow 39,4%
Förändring omsättning 282 374 Less Arrow 106 092 Less Arrow 47 622
Förändring omsättning % 68% Less Arrow 36% Less Arrow 19%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2020/09 2019/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.