Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Keycast Kohlswa AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 163 112 Less Arrow 131 529 Less Arrow 107 663
Finansiella kostnader 495 Less Arrow 178 Less Arrow 143
Resultat efter finansnetto -5 450 More Arrow 1 428 Less Arrow -611
EBITDA -1 704 More Arrow 4 292 Less Arrow 1 921
Balansomslutning 62 613 Less Arrow 55 975 Less Arrow 44 065
Omsättningstillgångar 50 560 Less Arrow 45 693 Less Arrow 34 424
Kortfristiga skulder 50 885 Less Arrow 39 515 Less Arrow 28 942
Justerat eget kapital 11 597 More Arrow 15 580 Less Arrow 14 338
- aktiekapital 1 110 Equal arrow 1 110 Equal arrow 1 110
Antal anställda (medeltal) 63 Less Arrow 57 Equal arrow 57

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 18,5% More Arrow 27,8% More Arrow 32,5%
Omsättning per anställd 2 589 Less Arrow 2 308 Less Arrow 1 889
Resultat i procent av omsättning -3,3% More Arrow 1,1% Less Arrow -0,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -7,9% More Arrow 2,9% Less Arrow -1,1%
Balanslikviditet 99,4% More Arrow 115,6% More Arrow 118,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -47,0% More Arrow 9,2% Less Arrow -4,3%
Förändring omsättning 31 583 Less Arrow 23 866 Less Arrow -23 471
Förändring omsättning % 24% Less Arrow 22% Less Arrow -18%
Förändring ant. anställda 6 Less Arrow 0 Less Arrow -5
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow 0% Less Arrow -8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.