Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kanta-Hämeen Yritystilit Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2015/01
Omsättning 488
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto -29 More Arrow 19 Less Arrow -19
Balansomslutning 117 More Arrow 132 Less Arrow 103
Omsättningstillgångar 9 Equal arrow 9
Kortfristiga skulder 29 Less Arrow 19 Equal arrow 19
Justerat eget kapital 88 More Arrow 113 Less Arrow 94
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2015/01
Soliditet 75,2% More Arrow 85,6% More Arrow 91,3%
Omsättning per anställd 488
Resultat i procent av omsättning -3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -18,4%
Balanslikviditet 47,4% Equal arrow 47,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -33,0% More Arrow 16,8% Less Arrow -20,2%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2015/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.