Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kami-Fox Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 3 513 Less Arrow 2 466 More Arrow 4 278
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 976 Less Arrow 66 More Arrow 1 568
Balansomslutning 13 065 Less Arrow 11 933 Less Arrow 11 749
Omsättningstillgångar 3 317 More Arrow 6 708 Less Arrow 6 404
Kortfristiga skulder 3 542 Less Arrow 2 664 Less Arrow 1 949
Justerat eget kapital 9 533 Less Arrow 9 278 More Arrow 9 810
- aktiekapital 88 Less Arrow 85 Less Arrow 84
Antal anställda (medeltal) 2 Equal arrow 2 Equal arrow 2

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 73,0% More Arrow 77,8% More Arrow 83,5%
Omsättning per anställd 1 756 Less Arrow 1 233 More Arrow 2 139
Resultat i procent av omsättning 27,8% Less Arrow 2,7% More Arrow 36,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,3%
Balanslikviditet 93,6% More Arrow 251,8% More Arrow 328,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,2% Less Arrow 0,7% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning 966 Less Arrow -1 890 More Arrow 381
Förändring omsättning % 38% Less Arrow -43% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 100%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.