Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

K/S Danskib 87

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 28 445 Less Arrow 24 147 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 43 083 Less Arrow -16 304 More Arrow 5 016
Balansomslutning 150 944 Less Arrow 104 093 More Arrow 140 460
Omsättningstillgångar 11 082 Less Arrow 6 016 More Arrow 12 370
Kortfristiga skulder 14 466 Less Arrow 8 863 More Arrow 9 283
Justerat eget kapital 88 232 Less Arrow 44 295 More Arrow 62 735
- aktiekapital 81 864 Less Arrow 80 315 More Arrow 83 145
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 58,5% Less Arrow 42,6% More Arrow 44,7%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 151,5% Less Arrow -67,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 76,6% Less Arrow 67,9% More Arrow 133,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,8% Less Arrow -36,8% More Arrow 8,0%
Förändring omsättning 3 831 More Arrow 24 147 Less Arrow 0
Förändring omsättning % 16%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.