Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

K/S Danskib 86

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 58 971 Less Arrow 16 759 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 74 724 Less Arrow -18 834 More Arrow -3 632
Balansomslutning 177 614 Less Arrow 123 324 More Arrow 151 652
Omsättningstillgångar 10 680 Less Arrow 4 813 More Arrow 11 653
Kortfristiga skulder 9 445 More Arrow 22 150 Less Arrow 11 940
Justerat eget kapital 102 246 Less Arrow 34 083 More Arrow 54 782
- aktiekapital 95 797 Less Arrow 93 984 More Arrow 97 296
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 57,6% Less Arrow 27,6% More Arrow 36,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 126,7% Less Arrow -112,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 113,1% Less Arrow 21,7% More Arrow 97,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 73,1% Less Arrow -55,3% More Arrow -6,6%
Förändring omsättning 41 889 Less Arrow 16 759 Less Arrow 0
Förändring omsättning % 245%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.