Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

K/S Danskib 85

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 64 213 Less Arrow 26 602 More Arrow 26 968
Resultat efter finansnetto 71 184 Less Arrow -18 826 More Arrow 2 037
Balansomslutning 145 324 Less Arrow 92 165 More Arrow 127 425
Omsättningstillgångar 14 486 Less Arrow 10 434 More Arrow 15 320
Kortfristiga skulder 10 825 More Arrow 20 518 More Arrow 21 217
Justerat eget kapital 99 158 Less Arrow 33 642 More Arrow 54 317
- aktiekapital 81 943 Less Arrow 80 391 More Arrow 83 225
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 68,2% Less Arrow 36,5% More Arrow 42,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 110,9% Less Arrow -70,8% More Arrow 7,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 133,8% Less Arrow 50,9% More Arrow 72,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 71,8% Less Arrow -56,0% More Arrow 3,8%
Förändring omsättning 37 098 Less Arrow 552 Less Arrow -205
Förändring omsättning % 137% Less Arrow 2% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.