Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

K/S Danskib 63

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 52 841 Less Arrow 18 752 More Arrow 18 830
Resultat efter finansnetto 68 751 Less Arrow -5 141 Less Arrow -34 251
Balansomslutning 124 352 Less Arrow 65 975 More Arrow 78 331
Omsättningstillgångar 16 071 Less Arrow 4 676 More Arrow 6 995
Kortfristiga skulder 11 638 More Arrow 21 948 More Arrow 28 835
Justerat eget kapital 82 080 Less Arrow 13 077 More Arrow 18 859
- aktiekapital 217 723 Less Arrow 213 601 More Arrow 221 130
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 66,0% Less Arrow 19,8% More Arrow 24,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 130,1% Less Arrow -27,4% Less Arrow -181,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 138,1% Less Arrow 21,3% More Arrow 24,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 83,8% Less Arrow -39,3% Less Arrow -181,6%
Förändring omsättning 33 727 Less Arrow 563 Less Arrow -3 077
Förändring omsättning % 176% Less Arrow 3% Less Arrow -14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.