Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

KPMG Holding AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Omsättning 1 789 591 Less Arrow 1 581 285 Less Arrow 1 321 267
Finansiella kostnader 14 413 Less Arrow 7 660 More Arrow 9 694
Resultat efter finansnetto 202 730 Less Arrow 184 693 Less Arrow 144 168
Balansomslutning 835 301 Less Arrow 804 666 Less Arrow 593 574
Omsättningstillgångar 622 189 Less Arrow 591 207 Less Arrow 448 419
Kortfristiga skulder 627 420 Less Arrow 613 830 Less Arrow 434 123
Justerat eget kapital 205 435 Less Arrow 176 647 Less Arrow 156 289
- aktiekapital 147 733 More Arrow 153 081 Less Arrow 11 361
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 More Arrow 877
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Soliditet 24,6% Less Arrow 22,0% More Arrow 26,3%
Omsättning per anställd 1 507
Resultat i procent av omsättning 11,3% More Arrow 11,7% Less Arrow 10,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,0% Less Arrow 23,9% More Arrow 25,9%
Balanslikviditet 99,2% Less Arrow 96,3% More Arrow 103,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 98,7% More Arrow 104,6% Less Arrow 92,2%
Förändring omsättning 216 685 Less Arrow 169 728 Less Arrow 48 064
Förändring omsättning % 14% Less Arrow 12% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -877 More Arrow -50
Förändring ant. anställda % -100% More Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/09 (koncern) 2018/09 (koncern) 2017/09 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.