Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

KPMG Acor Tax Partnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 376 495 Less Arrow 278 140 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 1 514 Less Arrow 1 437
Balansomslutning 264 921 Less Arrow 217 397 Less Arrow 154 576
Omsättningstillgångar 256 312 Less Arrow 210 837 Less Arrow 147 193
Kortfristiga skulder 211 787 Less Arrow 174 604 Less Arrow 152 424
Justerat eget kapital 53 134 Less Arrow 42 794 Less Arrow 2 151
- aktiekapital 51 597 Less Arrow 41 280 Less Arrow 716
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 20,1% Less Arrow 19,7% Less Arrow 1,4%
Omsättning per anställd 2 510 Less Arrow 1 854 Less Arrow 0
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 121,0% Less Arrow 120,8% Less Arrow 96,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 3,5% More Arrow 66,8%
Förändring omsättning 94 153 More Arrow 278 140 Less Arrow 0
Förändring omsättning % 33%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 75
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 100%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.