Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Jönköpings Rådhus AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 3 582 000 Less Arrow 2 835 000 Less Arrow 2 444 000
Finansiella kostnader 119 000 Less Arrow 89 000 More Arrow 96 000
Resultat efter finansnetto 392 000 Less Arrow 144 000 Less Arrow 117 000
EBITDA 1 121 000 Less Arrow 799 000 Less Arrow 738 000
Balansomslutning 15 433 000 Less Arrow 14 331 000 Less Arrow 13 299 000
Omsättningstillgångar 1 240 000 Less Arrow 894 000 Less Arrow 676 000
Kortfristiga skulder 1 317 000 Less Arrow 1 267 000 Less Arrow 1 172 000
Justerat eget kapital 2 592 000 Less Arrow 2 274 000 Less Arrow 2 165 000
- aktiekapital 135 000 Equal arrow 135 000 Equal arrow 135 000
Antal anställda (medeltal) 821 Less Arrow 790 More Arrow 830

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 16,8% Less Arrow 15,9% More Arrow 16,3%
Omsättning per anställd 4 363 Less Arrow 3 589 Less Arrow 2 945
Resultat i procent av omsättning 10,9% Less Arrow 5,1% Less Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,3% Less Arrow 1,6% Equal arrow 1,6%
Balanslikviditet 94,2% Less Arrow 70,6% Less Arrow 57,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% Less Arrow 6,3% Less Arrow 5,4%
Förändring omsättning 747 000 Less Arrow 391 000 Less Arrow -275 000
Förändring omsättning % 26% Less Arrow 16% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda 31 Less Arrow -40 More Arrow 34
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -5% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.